10 febrero 2006

Textos de acceso libre:libro, lectura y bibliotecas

Duch, Lluís Lectura i societat. Enrahonar : quaderns de filosofia 2000 ,Num.31

Llobet i Domènech, Jordi Del llibre al lector: els ordres de la lectura pública Item: revista de biblioteconomia i documentació 2003 ,Num.33

Ares Seijo, Ivana Gent gran a la biblioteca: més enllà de la lectura del diari tem: revista de biblioteconomia i documentació
2004 ,Num.36

Marcel Esteve i Robert (Regidor de Cultura de Vilafranca del Penedès) La lectura pública: competència municipal? Item: revista de biblioteconomia i documentació 1996 ,Num.19

M. Dolors Portús i Vinyeta (Cap del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic) Les biblioteques públiques i el Mapa de la Lectura Pública
1996 ,Num.19 Item: revista de biblioteconomia i documentació

Teresa Mañà (Escola Universitària "Jordi Rubió i Balaguer" de Biblioteconomia i Documentació) Lectura i públic lector a les Biblioteques Populars (1924-1936) Item: revista de biblioteconomia i documentació 1994 ,Num.14La lectura pública a Catalunya: estat de la qüestió a 10 anys de la Llei de Biblioteques

Montse Comajuncosas (Biblioteca Comarcal Margarida de Montferrat, Xarxa de Biblioteques de la Generalitat) i Josep Sebastià Oms (Xarxa de Biblioteques de la Fundació Caixa de Pensions) Bibliopiscines: una experiència d'animació a la lectura i de divulgació de les biblioteques de Balaguer (la Noguera) Item: revista de biblioteconomia i documentació 1990 ,Num.6

Centrum för Lättläst (Centre per a la Lectura Fàcil Els representants de la lectura: un model que dóna oportunitats a persones amb limitacions per a la lectura BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
2000 ,Num.4

Comellas Casanova, Pere Contra les activitats d’animació de la lectura per a adults en la biblioteca pública: l’experiència de Can Sumarro BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 1999 ,Num.2

Arranz Martín, Juan José Un tret distintiu de les biblioteques de Barcelona: els programes de difusió cultural i de la lectura BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
2004 ,Num.12

Turiel, Josep Recursos web sobre lectura fàcil i serveis especial BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2004 ,Num.12

Molas, M.Rosa - Teresa Buxó - Montserrat de Anciola La biblioteca del Centre de Lectura de Reus Revista del Centre de Lectura de Reus
2002 ,Num.5

Toda i Bonet, Agnès El Centre de Lectura: una entitat històrica i consolidada Revista del Centre de Lectura de Reus 2002 ,Num.5


Fuente: Base de Dades de Sumaris

No hay comentarios: